حذف همه

قیمت ساندویچ

ساندویچ چیکن پستو
ساندویچ چیکن پستو
74,000تومان%10
66,600تومان
ساندویچ سالامی
ساندویچ سالامی
74,000تومان%10
66,600تومان
ساندویچ چیکن عسل خردل
ساندویچ چیکن عسل خردل
69,000تومان%10
62,100تومان
ساندویچ چیکن سزار
ساندویچ چیکن سزار
74,000تومان%10
66,600تومان