حذف همه

قیمت ساندویچ

ساندویچ چیکن پستو
ساندویچ چیکن پستو
57,000تومان%10
51,300تومان
ساندویچ سالامی
ساندویچ سالامی
57,000تومان%10
51,300تومان
ساندویچ چیکن عسل خردل
ساندویچ چیکن عسل خردل
54,000تومان%10
48,600تومان
ساندویچ چیکن سزار
ساندویچ چیکن سزار
54,000تومان%10
48,600تومان