حذف همه

قیمت سالاد

سالاد چاینیز
سالاد چاینیز
85,000تومان%10
76,500تومان
سالاد نیسواز
سالاد نیسواز
75,000تومان%10
67,500تومان
سالاد سزار
سالاد سزار
84,000تومان%10
75,600تومان
سالاد کینوا
سالاد کینوا
76,000تومان%10
68,400تومان
سالاد یونانی
سالاد یونانی
65,000تومان%15
54,900تومان
سالاد عسل خردل
سالاد عسل خردل
69,000تومان%16
57,600تومان
سالاد پاستا مدیترانه
سالاد پاستا مدیترانه
89,000تومان%10
80,100تومان
سالاد گرین
سالاد گرین
69,000تومان%10
62,100تومان