حذف همه

قیمت سالاد

سالاد چاینیز
سالاد چاینیز
53,000تومان%10
47,700تومان
سالاد نیسواز
سالاد نیسواز
53,000تومان%16
44,100تومان
سالاد سزار
سالاد سزار
55,000تومان%10
49,500تومان
سالاد کینوا
سالاد کینوا
44,000تومان%10
39,600تومان
سالاد یونانی
سالاد یونانی
45,000تومان%10
40,500تومان
سالاد عسل خردل
سالاد عسل خردل
47,000تومان%10
42,300تومان
سالاد پاستا مدیترانه
سالاد پاستا مدیترانه
55,000تومان%14
46,800تومان
سالاد گرین
سالاد گرین
40,000تومان%10
36,000تومان