حذف همه

قیمت سالاد

سالاد چاینیز
سالاد چاینیز
69,000تومان%10
62,100تومان
سالاد نیسواز
سالاد نیسواز
69,000تومان%10
62,100تومان
سالاد سزار
سالاد سزار
69,000تومان%10
62,100تومان
سالاد کینوا
سالاد کینوا
59,000تومان%10
53,100تومان
سالاد یونانی
سالاد یونانی
56,000تومان%10
50,400تومان
سالاد عسل خردل
سالاد عسل خردل
62,000تومان%10
55,800تومان
سالاد پاستا مدیترانه
سالاد پاستا مدیترانه
82,000تومان%10
73,800تومان
سالاد گرین
سالاد گرین
56,000تومان%10
50,400تومان