حذف همه

قیمت سس(اضافه)

سس کینوا(60 سی سی)
سس کینوا(60 سی سی)
10,000تومان%10
9,000تومان
سس سزار بزرگ(500 سی سی)
سس سزار بزرگ(500 سی سی)
69,000تومان%10
62,100تومان
سس نیسواز(60 سی سی)
سس نیسواز(60 سی سی)
10,500تومان%9
9,500تومان
سس یونانی(60 سی سی)
سس یونانی(60 سی سی)
10,500تومان%9
9,500تومان
سس عسل خردل(60 سی سی)
سس عسل خردل(60 سی سی)
13,500تومان%11
12,000تومان
سس گرین(120 سی سی)
سس گرین(120 سی سی)
15,000تومان%10
13,500تومان
سس سزار(120 سی سی)
سس سزار(120 سی سی)
24,000تومان%10
21,600تومان
سس کره بادام زمینی(120سی سی)
سس کره بادام زمینی(120سی سی)
24,500تومان%10
22,000تومان