حذف همه

قیمت سس(اضافه)

سس سزار بزرگ(500 سی سی)
سس سزار بزرگ(500 سی سی)
49,000تومان%33
32,400تومان
سس نیسواز(60 سی سی)
سس نیسواز(60 سی سی)
7,500تومان%10
6,700تومان
سس یونانی(60 سی سی)
سس یونانی(60 سی سی)
7,500تومان%10
6,750تومان
سس عسل خردل(60 سی سی)
سس عسل خردل(60 سی سی)
7,500تومان%10
6,750تومان
سس گرین(120 سی سی)
سس گرین(120 سی سی)
7,500تومان%10
6,750تومان
سس سزار(120 سیسی)
سس سزار(120 سیسی)
16,500تومان%10
14,850تومان
سس کره بادام زمینی(120سی سی)
سس کره بادام زمینی(120سی سی)
16,500تومان%10
14,850تومان