حذف همه

قیمت سس(اضافه)

سس سزار بزرگ(500 سی سی)
سس سزار بزرگ(500 سی سی)
49,000تومان%10
44,100تومان
سس نیسواز(60 سی سی)
سس نیسواز(60 سی سی)
9,500تومان%10
8,550تومان
سس یونانی(60 سی سی)
سس یونانی(60 سی سی)
9,500تومان%10
8,500تومان
سس عسل خردل(60 سی سی)
سس عسل خردل(60 سی سی)
9,500تومان%10
8,550تومان
سس گرین(120 سی سی)
سس گرین(120 سی سی)
9,500تومان%10
8,550تومان
سس سزار(120 سی سی)
سس سزار(120 سی سی)
16,500تومان%10
14,850تومان
سس کره بادام زمینی(120سی سی)
سس کره بادام زمینی(120سی سی)
16,500تومان%10
14,850تومان